Regulatory Setup
     

   PRODUCT
  Aceclofenac Tablets 100 mg
  Amlodipine 5 mg & Atenolol 50 mg Tablets
  Cefuroxime Axetil Dispersible Tablets 500 mg
  Cefuroxime Axetil Tablets USP 250 mg
  Fluconazole Capsules 50 mg
  Fluconazole Capsules 100 mg
  Fluconazole Capsules 150 mg
  Gastro-Resistant Omeprazole Capsules BP 20 mg
  Hyoscine Butylbromide Tablets BP 10 mg
  Losartan Potassium Tablets 50 mg
  Nifedipine Retard Tablets 20 mg